Dylano de Wilde
2 november 2020

Hype-VI lid Dylano de Wilde beschrijft hoe Covid-19 zijn werkende leven beïnvloedt als Nederlander ‘in Europa’.

Als ik een ding heb geleerd de afgelopen weken dan is het dat corona de boel opschudt. Oude patronen worden doorbroken, zowel op het werk als privé. Het leidt tot aanpassingen, zeker in een werkomgeving waarmee je veelvuldig samenwerkt met andere lidstaten. Dat laat verschillen en gelijkenissen zien, zowel op de inhoud van de maatregelen door COVID-19 als de manier waarop we tijdens ons werk met corona omgaan. Dag in, dag uit, werken wij volop door aan onderzoeken over migratiethema’s die nu, en straks na COVID-19, belangrijk zijn voor het Europese migratie- en asielbeleid. Verspreid over Nederland en Europa werken onze collega’s hiervoor samen vanuit huis. Als lid van HYPE-VI laat ik jullie graag zien hoe corona mijn werk beïnvloedt als Nederlander ‘in Europa’.

Migratie, maatregelen en Europa
Europees migratie- en asielbeleid is door COVID-19 tijdelijk radicaal aangepast. Op 30 maart heeft de Europese Commissie (EC) richtlijnen gepubliceerd over recente maatregelen die door EU-lidstaten en Schengenlanden zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Deze richtlijnen geven advies en praktische instructies over de implementatie van tijdelijke beperkingen op niet-essentiële reizen naar de EU, doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers en het EU-visumbeleid.

De EC geeft duidelijk aan dat een gezamenlijke EU-aanpak essentieel is om de veranderende situatie te beheersen en ervoor te zorgen dat migratie naar en binnen de EU veilig, legaal en eerlijk blijft. Tegelijkertijd zie ik ook dat lidstaten maatregelen nemen die van elkaar verschillen. Doen we wel de grenzen open voor (EU-)burgers uit onze buurlanden? Hoe gaan we om met vliegverkeer? Laten we asielzoekers toe en zo ja, hoe vangen we die op? Hoe structurele aanpassingen er straks uitzien kunnen we nog niet exact voorspellen. Wel weten we dat objectieve onderzoeken en informatie cruciaal blijven voor een gefundeerd Europees en nationaal beleid, vooral als het gaat om zo’n gevoelig onderwerp als migratie.

Zoom, Webex of FaceTime?
COVID-19 leidt tot aanpassingen. Het is precies het punt waarop je kan zien dat Europa ‘zijn werk’ begint te doen. Binnen ons netwerk is er direct een klein crisisteam opgericht, op initiatief van Nederland, om zo de verschillen tussen die maatregelen in kaart te brengen en waar mogelijk te duiden. Daarnaast nemen we binnen al onze huidige onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement in de asielprocedure, speciale COVID-19 secties op om de impact van COVID-19 in Europa direct te kunnen onderzoeken.

Tegelijkertijd zie ik ook andere initiatieven, waarop we ook kunnen zien dat we een Europa zijn. Zo is er een fotowedstrijd georganiseerd door de EC om te laten zien hoe ‘je thuiswerksituatie’ eruit ziet. Waar je normaal collega’s in Brussel of in de rest van Europa strak in pak ziet, komen er nu foto’s van kinderen, huisdieren en.. keukens? Zoveel verschillen we niet van elkaar. En wanneer je dacht dat het lastig was om met je vrienden een gezamenlijke app te kiezen waarmee je contact houdt, Zoom, Webex of toch Houseparty? Probeer dat eens met 27 lidstaten. Het levert grappige momenten op, maar ook tot een ongekende efficiëntie, zeker in Europees verband. Zo worden er bij de Europese vergaderingen duidelijke ‘rules of procedure’ afgesproken, waarin snel via een chatfunctie ingestemd kan worden met voorstellen die over de tafel gaan. Ik wist niet dat het zo snel kon gaan?

Binnen mijn werk ben ik benieuwd hoe de komende weken zich gaan ontwikkelen. Zeker als het om migratie gaat. Maar het is belangrijk om elkaar te blijven vinden, met elkaar in gesprek te gaan en ons allemaal in te zetten om deze pandemie te bestrijden. En als ik zo om mij heen kijk, denk ik dat het ons best gaat lukken. Blijf gezond en let op jezelf en je omgeving!

Dylano de Wilde (24) is wetenschappelijk medewerker bij het Europees Migratienetwerk, ondergebracht bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en maakt onderdeel uit van HYPE-VI. EMN bestaat uit de Europese Commissie (EC) en nationale contactpunten (NCP’s) in de lidstaten. Alle EU-lidstaten maken deel uit van EMN, plus Noorwegen, met uitzondering van Denemarken. De informatie van EMN is bedoeld voor beleidsmakers en autoriteiten van de EU en de lidstaten, voor wetenschappers en het brede publiek. EMN is voor de EC de informatiebron en denktank voor het Europese migratie- en asielbeleid. Meer weten over het EMN? Bezoek onze website op https://emnnetherlands.nl/