Sacha Dekker
8 november 2023

In september is het HYPE-netwerk op vierdaags werkbezoek geweest naar Madrid. In onderstaand artikel lees je meer over de tweede dag van ons werkbezoek. Het verslag van dag 1 gemist? Deze is hier terug te lezen.

Na de inhoudelijke sessies van donderdag, vonden we het als lichting ook belangrijk om iets meer te leren over de stad Madrid. Middels een (erg interessante!) speurtocht zijn we kriskras door Madrid gelopen om opdrachten uit te voeren en meer te weten te komen over de cultuur en historie van Madrid. Na deze ochtend vol nieuwe ontdekkingen en een beter beeld van de stad, zijn  met de metro op weggegaan naar de ambassade van Nederland in Madrid.

In een erg imposant en mooi gebouw werden we warm welkom geheten door de plaatsvervangend ambassadeur Marianne de Jong.  Marianne heeft ons onder andere verteld over welke activiteiten ze uitvoert om de Nederlandse belangen te bevorderen in Spanje en welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn om Nederland en Spanje een beetje mooier te maken. Uiteraard spraken we ook over het Spaanse voorzitterschap: hoe ga je om met een (aankomend) voorzitterschap van een land waar een Nederlandse ambassade is gestationeerd? In Madrid werd ervoor gekozen om met name in de aanloop naar het voorzitterschap te investeren. Zo is een van de medewerkers van de Nederlandse ambassade een tijd gedetacheerd geweest bij het Spaanse ministerie dat het voorzitterschap heeft voorbereid. Een interessante mogelijkheid om informatie over een dergelijk voorzitterschap te vergaren en te delen, waar we nog niet eerder van hadden gehoord.

Daarna spraken we met de landbouwattaché van de ambassade: Machiel Kommers. Als landbouwattache zet hij zich in voor de internationalisering van de Nederlandse agro- en natuursector. In vogelvlucht werden we door Machiel meegenomen in zijn dagelijkse werkzaamheden. Zo leerde we dat hij als landbouwraad bezig is met het creëren van kansen voor Nederlandse bedrijven in Spanje, maar ook kijkt hij naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld Nederlandse universiteiten om input te leveren aan huidige droogteproblematiek in Spanje. We leerden dat, binnen de Europese Unie, de landbouwraad met name bezig is met het beïnvloeden van en meepraten tijdens de beleidsvorming en in mindere mate met het bevorderen van de handel tussen Nederland en Spanje. Het was erg interessant om te horen dat er, niet alleen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), zoals Machiel, er ook andere Rijkscollega’s op buitenlandse posten zijn gestationeerd om de positie van Nederland te bevorderen. We sloten deze zeer leerzame middag bij de ambassade af met een uiterst informatieve presentatie over de economische situatie in Spanje, ook in relatie tot de andere Europese landen. Tijdens de presentatie hoorden we over de relatief hoge werkeloosheid onder jongeren, de afhankelijkheid van toerisme en de uitdagingen rondom het uitgeven van gelden die beschikbaar zijn gesteld aan Spanje middels het NextGenerationEU (NGEU).

Dank weer aan allen die deze mooie en leerzame dag hebben mogelijk gemaakt!