Anne Cukier
30 maart 2021

Lobbyen: veel champagne drinken of echt waardevol?

Op 12 maart vond een digitale HYPE-sessie over lobbyen plaats. Tijdens de ochtendsessie spraken de HYPE-leden met twee lobbyisten over hun werk en over tips en tricks over wat goed werkt bij lobbyen, maar ook wat juist niet. De middagsessie was gericht op ‘belobbyd’ worden. Hierin werd gesproken met een Tweede Kamerlid en een Europarlementariër over hoe het nu eigenlijk is om belobbyd te worden, maar ook hoe belangrijk lobbyisten daadwerkelijk zijn en wat lobbyisten moeten doen om invloed te hebben.

Lobbyisten over het belang van een goede boodschap

In de ochtendsessie deelden public affairs adviseurs Mathijs Peters van PepsiCo Europe en Guy Muller (HYPE alumnus) van KWF Kankerbestrijding hun ervaringen met en adviezen over lobbyen bij de EU. Hoewel beiden verschillende doelen hebben voor hun lobby, zijn de tactieken die ze inzetten over het algemeen hetzelfde: ervoor zorgen dat je je boodschap bij de juiste persoon brengt op het juiste moment. Om dit voor elkaar te krijgen moet je over goede contacten en informatie beschikken, waaronder uiteraard je eigen informatie om je argumenten te onderbouwen en te versterken. Geadviseerd werd om alleen betrouwbare bronnen te gebruiken en niet te praten over zaken waar je geen verstand van hebt: een lobbyist die onjuiste informatie brengt wordt niet snel opnieuw uitgenodigd voor een gesprek!

Mathijs Peters en Guy Muller gaven tevens aan dat het belangrijk is dat je boodschap bij de juiste persoon belandt, maar dat de boodschap daarbij niet direct van jou zelf hoeft te komen. Gebruik daarom de organisaties en netwerken waar je lid van bent en stem je boodschap met anderen af. Uiteindelijk is het echter het állerbelangrijkst om te weten wat je wilt bereiken met je lobby, kregen de HYPE-leden te horen. Tijdens de ochtendsessie bleek ook dat vooroordelen over lobbyen in Brussel niet altijd kloppen. Bijvoorbeeld het idee van NGO’s als armlastige organisaties – er zijn natuurlijk wel kleine NGO’s, maar er zijn ook best veel NGOs die hun lobby beter op orde hebben dan grote multinationals. De beroemde Brusselse lobby-borrels en diners zijn ook niet meer van deze tijd: je kunt veel beter manieren vinden om in het echt te laten zien waar je me bezig bent of waar je lobby uiteindelijk in de praktijk over gaat, dan dure champagne te schenken.

Parlementariërs zien lobbyisten als informatiedragers

Tijdens de middagsessie spraken de HYPE-leden met Hayke Veldman, Tweede Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de Tweede Kamercommissie Europese Zaken, en met Tom Berendsen, Europarlementariër voor het CDA. Zij gaven een verfrissende kijk op lobbyen: een lobbyist is in feite gewoon een informatiedrager. Hoewel een lobbyist een belang heeft bij het brengen van informatie, gaat het een parlementariër vooral om wat hij/zij zelf met deze informatie kan. De sprekers gingen ook in op de kunst om je als parlementariër in de volle breedte te laten informeren, omdat niet iedereen in de samenleving dezelfde middelen heeft om een standpunt of boodschap via een lobby onder de aandacht te brengen.

Tom Berendsen vertelde dat Brussel de op een na grootste lobbyplek ter wereld is, na Washington. In Brussel zijn zo’n 20.000 tot 25.000 lobbyisten actief. Om effectief te kunnen zijn als lobbyist is het daarom, net als in Den Haag, ontzettend belangrijk dat een lobbyist het verhaal goed op orde heeft – zoals ook tijdens de ochtendsessie was benadrukt. Volgens beide volksvertegenwoordigers is het moment van een lobby ook cruciaal. HYPE-leden kregen een interessant voorbeeld van een niet-succesvolle lobby, die ervoor gezorgd had dat juist de tegenovergestelde boodschap onder de aandacht kwam bij politici. Dit toonde des te meer aan hoe complex het is om een succesvolle lobby uit te voeren en hoe essentieel het is om een boodschap zorgvuldig voor te bereiden om daadwerkelijk impact te hebben. Ook voor de HYPE’ers een wijze les!