Dylano is op dit moment werkzaam als bestuurssecretaris bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Concreet betekent dit dat Dylano zorgt dat de externe overleggen van de (plaatsvervangend) hoofddirecteur van de IND zijn voorbereid. Een aantal voorbeelden van dit soort overleggen zijn de gesprekken met de staatssecretaris, de SG, DG, VluchtelingenWerk Nederland en de RvIG. Ook heeft Dylano’s (plaatsvervangend) hoofddirecteur internationale overleggen (zoals EASO en GDISC). Een mooie combinatie van nationaal- en internationaal werk!

In Zijn vorige functie heeft Dylano gewerkt bij het Europees Migratienetwerk (EMN), ondergebracht bij de afdeling Onderzoek & Analyse van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. EMN bestaat uit de Europese Commissie (EC) en nationale contactpunten (NCP’s) in de lidstaten. Alle EU-lidstaten maken deel uit van EMN, plus Noorwegen, met uitzondering van Denemarken. De informatie van EMN is bedoeld voor beleidsmakers en autoriteiten van de EU en de lidstaten, voor wetenschappers en het brede publiek. EMN is voor de EC de informatiebron en denktank voor het Europese migratie- en asielbeleid.

Zoals de lezer weet is HYPE een netwerk voor ambitieuze young professionals met hart voor Europa. In zowel zijn huidige- als zijn vorige functie is Dylano bezig met de ‘externe wereld’. Dit zijn o.a. alle ontwikkelingen die er in het Europese gebeuren. Een voorbeeld is het nieuw aangekondigde Europees Migratiepact. Ten midden van dit alles is Dylano voorstander van een samenwerkend- en sterk Europa. Samen doe je meer dan in je eentje. Graag verbindt hij zijn organisatie verder met wat er in Europa gebeurd en HYPE biedt daar genoeg mogelijkheden voor.