Mariska Neefjes is 29 jaar oud en werkzaam als EU-adviseur bij de Tweede Kamer voor de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In deze rol adviseert Mariska Kamerleden van alle fracties over inhoudelijke en procesmatige Europese vraagstukken die vallen onder deze twee commissies. Denk aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Natura2000 beleid en de EU-Gezondheidsunie. Het doel is om de Kamer zo goed mogelijk haar controlerende taak te laten uitvoeren als het gaat om EU-wetgeving en EU-beleid. Dit betekent dat ze inhoudelijk de debatten voorbereid met de minister ter voorbereiding op Raden in Brussel, maar ook de Kamerleden adviseer over het inzetten van instrumenten als een subsidiariteitstoets en een behandelvoorbehoud.  Nieuwe wetgeving voor een EU-Gezondheidsunie, gaat de EU daar wel over? Past dit wel binnen de bevoegdheden? Dat zijn vragen waar Mariska zich mee bezig houdt en waar ze de Kamer over adviseert. Mariska vindt het leuke van bij de Kamer werken dat je altijd met de actualiteiten bezig bent.

Voordat Mariska bij de Tweede Kamer aan de slag is gegaan, heeft ze ruim 3 jaar voor het Europees Parlement gewerkt als beleidsmedewerker Regionaal Beleid. Daar heeft ze onder andere deel mogen nemen aan de mysterieuze “trilogen” voor de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Ook heeft ze een jaar als jurist Europese subsidies bij de Gemeente Rotterdam en de Managementautoriteit Kansen voor West gewerkt. Een rol waarin Mariska juist aan de uitvoeringskant van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen heeft gewerkt.

Waarom Mariska wil deelnemen aan het HYPE netwerk? Nieuwe kennis op doen en ervaringen uitwisselen met andere jonge mensen die Europa een mooi en interessant project vinden, vindt ze ontzettend leuk. HYPE bestaat uit young professionals vanuit alle verschillende overheidslagen. Al die verschillende invalshoeken zijn erg leuk.