Stichting Fonds Hartman

De stichting heeft als doel jonge professionals met ‘hart voor de publieke zaak’ podia te bieden en handreikingen te doen om zichzelf verder te ontwikkelen en bekwamen.

Hype & Hartman

Onderliggende doelen zijn de versterking van het openbaar bestuur en het vergroten van de werfkracht en de aantrekkingskracht van het openbaar bestuur voor jonge, talentvolle hoger opgeleiden.

De middelen van de stichting worden grotendeels gevonden in de opbrengsten van een bescheiden vermogen dat voortgesproten is uit de nalatenschappen van een drietal leden van de familie Hartman. De ‘oude’ Hartman was in de negentiende eeuw gemeentesecretaris van Goes. Zijn zoon werd later provinciesecretaris van Zeeland.

De beide Hartmannen werkten ook opleiders en hun passie was ‘het kweeken van jongelieden’ met hart voor de publieke zaak. De ‘oude’ Hartman richtte in dat kader in 1884 het ‘Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht’ op.

De huidige stichting is een rechtstreeks nazaat van dit tijdschrift en tracht de passie van de Hartmannen met eigentijdse middelen levendig en hoog te houden.

De naam Hartman is al meer dan een eeuw verbonden aan professionalisering van het openbaar bestuur.

Geschiedenis

In januari 1884 richtte H.G. Hartman, die onder andere gemeentesecretaris was in Goes, het Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht op en gaf daarmee een belangrijke impuls aan de vorming en opleiding van bestuursambtenaren. Zijn inspanningen om de kwaliteit van de gemeentelijk medewerkers te vergroten via het Tijdschrift zijn later overgenomen door zijn zoon, destijds griffier van de provincie Zeeland.

In 1934 werd het Fonds Hartman opgericht.

Stichting fonds hartman

Oorspronkelijk konden studenten en jonge ambtenaren studiebeurzen via het fonds aanvragen. Eind jaren ’50 viel de noodzaak van dit soort beurzen weg toen de overheid voor studiefinanciering ging zorgen. De hoofdactiviteit van het fonds is nu het faciliteren van het Hartmans Netwerk en HYPE.

Het tijdschrift bestaat intussen niet meer, maar het Fonds Hartman is met twee energieke netwerken actiever dan ooit.

De Stichting Fonds Hartman ondersteunt naast HYPE ook het Hartmans Netwerk.

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is een selecte groep van 21 jonge en enthousiaste ambtenaren, die hart hebben voor de publieke zaak. Hartmanners werken bij gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met leden, alumni en topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur vormen ze hét netwerk voor jong talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur.

Bestuur

Het Fonds Hartman wordt beheerd door het stichtingsbestuur.