Wie we zijn van HYPE

Het HYPE netwerk is een selecte groep van ongeveer 20 young professionals, die hart hebben voor Europa.

Hartman Young Professionals for Europe

Ieder lid is geselecteerd op kwaliteiten en vaardigheden. Onze leden hebben vandaag verantwoordelijkheden, en morgen sleutelposities. De werkgevers en werkgebieden verschillen: van een groot ministerie tot een kleine doch slagvaardige stichting, van Groningen tot Brussel. Het aantal van 25 zorgt voor een goede mix van werkgevers en vaardigheden. HYPE leden zijn twee jaar lid van het netwerk.

HYPE

Dit zijn de leden van de Hartman Young Professionals for Europe

Bestuur HYPE VI

Maak kennis met het Comité van Aanbeveling van HYPE.

Raad van advies

HYPE wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling. Dit Comité bestaat uit mensen die een inspiratiebron zijn in het Nederlands-Europese veld. Via het Comité krijgen de leden van HYPE toegang tot relevante organisaties. Het Comité geeft advies op het activiteitenprogramma en draagt daar ook aan bij met trainingen en colleges.

Hartman Young Professionals for Europe

Dit zijn de leden van het Comité van Aanbeveling

Het HYPE Netwerk wordt ondersteund door de Stichting Fonds Hartman.

Stichting fonds hartman

Het Fonds wordt beheerd door het stichtingsbestuur. In het bestuur zitten 6 leden.

Stichting fonds hartman

Dit zijn de bestuursleden van Stichting Fonds Hartman