Over ons van HYPE

HYPE’ers hebben hart voor Europa. 

Over

HYPE is een netwerk voor ambitieuze young professionals met hart voor Europa. HYPE-leden verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden. Door die persoonlijke ontwikkeling vergroten we de slagkracht van Nederland in Europa en vice versa.

HYPE-leden komen uit ministeries, provincies, gemeenten en onderzoeksinstellingen. Hoewel overheden steeds actiever en bewuster met de Europese bestuurslaag omgaan, speelt de Europese Unie geen volwaardige rol in Nederland. Te vaak nog wordt Europa als iets extra’s gezien, voor buiten het normale werkproces. HYPE wil dit veranderen. Young professionals die zich bezighouden met Europese Zaken komen met elkaar in contact, delen hun kennis, ontwikkelen expertise en genereren samen nieuwe energie. We organiseren onze bijeenkomsten zelf, en zo gaan de deuren naar Europa voor ons open.

HYPE staat voor Hartman Young Professionals for Europe. De Stichting Fonds Hartman maakt HYPE mogelijk. Ook de werkgevers dragen bij. HYPE heeft een Comité van Aanbeveling van formaat. Deze mensen laten zien dat veel organisaties in Nederland het nut van HYPE onderschrijven.

Doelstellingen

HYPE

 

HYPE draagt bij aan het Europees bewustzijn en de bestuurskracht van Nederland in Europa door medewerkers van overheden en onderzoeksinstellingen die met Europese zaken bezig zijn met elkaar in contact te brengen en kennis te laten delen om samen nieuwe energie te genereren. Deze jonge professionals dragen dit vervolgens uit in hun eigen organisaties en naar de maatschappij in zijn geheel. HYPE investeert in jonge professionals die nu en in de toekomst kunnen bijdragen aan Europa in Nederland en Nederland in Europa. Elke twee jaar zijn ongeveer 25 mensen HYPE lid, zij zijn de young professionals met verantwoordelijkheden nu en beslisposities morgen. Door hen te versterken kan HYPE bijdragen aan een relevante en gezaghebbende rol van Nederland binnen de EU. Het decentrale niveau is het uitgangspunt, maar vooral ook hoe Europa verband houdt met alle bestuurslagen van Nederland.

HYPE is een initiatief van de Stichting Fonds Hartman, een studiefonds dat in 1934 is opgericht.

Stichting fonds hartman

De stichting ondersteunt het netwerk en daarmee de ontwikkeling van young professionals in de publieke sector in Nederland. Naast het HYPE faciliteert de stichting ook het Hartmans Netwerk.

Hartmans Netwerk

Ons zusje

De Stichting Fonds Hartman ondersteunt naast HYPE ook het Hartmans Netwerk.

Hartmans Netwerk is een selecte groep van 21 jonge en enthousiaste ambtenaren, die hart hebben voor de publieke zaak. Hartmanners werken bij gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met leden, alumni en topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur vormen ze hét netwerk voor jong talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur.

 • 1884
  geschiedenis
  1884: Het begin

  Hermanus Gerardus Hartman, onder andere gemeentesecretaris in Goes, richt het Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht op en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de vorming en opleiding van bestuursambtenaren. Het tijdschrift was primair gericht op jonge ambtenaren die het diploma ambtenaar ter secretarie wilden halen, ingesteld in diezelfde periode door de Nederlansche Vereeniging voor Gemeentebelangen. Het tijdschrift bood jonge mensen de mogelijkheid tot een geregelde oefening in de theorie en de praktijk van het openbaar bestuur. Iedere maand stelde de redactie een aantal vragen, die de abonnees beredeneerd moesten beantwoorden. Het beste antwoord werd afgedrukt en was natuurlijk een aanbeveling bij sollicitaties. Hartmans tijdschrift, zoals het op den duur ging heten, is van grote betekenis geweest voor de vorming en opleiding van het secretariepersoneel (Hillenius, 2000, VNG magazine).

 • 1894
  geschiedenis
  1894: Hartman jr. wordt hoofdredacteur

  De inspanningen van de heer Hartman om de kwaliteit van de gemeentelijk medewerkers te vergroten via het Tijdschrift worden na zijn overlijden overgenomen door zijn zoon, destijds griffier van de provincie Zeeland. Hartman junior zal tot 1923 hoofdredacteur blijven.

 • 1934
  geschiedenis
  1934: Een fonds voor het financieel ondersteunen van ‘studeerenden’

  Ter ere van het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift, inmiddels het Hartmans Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht geheten, wordt het Hartmans-tijdschrift-fonds opgericht. Studenten en jonge ambtenaren die hun vakstudie niet kunnen betalen, kunnen via dit fonds studiebeurzen aanvragen.

 • 1988
  geschiedenis
  1988: Einde van het Tijdschrift

  In 1988 houdt het Tijdschrift na 104 jaar op te bestaan. Ondertussen stort het bestuur zich al enige tijd met volle overgave op nieuwe plannen voor een maatschappelijke bijdrage van het fonds. Eind jaren ’50 viel namelijk de noodzaak van particuliere studiebeurzen weg toen de overheid voor studiefinanciering ging zorgen.

 • 1997
  geschiedenis
  1997: Start van het Netwerk

  Het stichtingsbestuur richt in samenwerking met de VNG in 1997 de Studiekring Hartmans op. Jonge ambtenaren krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen. Later zal deze studiekring in het Hartmans Netwerk overgaan.

 • 2009
  geschiedenis
  2009: Oprichting van HYPE

  In 2009 viert men het 75-jarig jubileum van het Fonds Hartman. De stichting start in dat jaar ook een nieuw netwerk: Hartman Young Professionals for Europe, kortweg HYPE. De leden van dit netwerk verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden.

 • 2020
  geschiedenis
  2020: Gezamenlijke huisstijl en nieuwe websites

  Om de relatie tussen de Stichting Fonds Hartman, het Hartmans Netwerk en HYPE beter te benadrukken wordt er gewerkt aan een eenduidige huisstijl en nieuwe website. In 2020 gaat deze nieuwe website online.