HYPE versterkt jouw netwerk

Het HYPE-netwerk verbindt en verbreedt het netwerk van de leden en helpt hen hierdoor verder in hun toekomstige carrière.

HYPE ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van jonge ambtenaren met hart voor Europa. Het doel is tweeledig. Enerzijds verbindt het HYPE-netwerk de leden door hen gedurende twee jaar samen te brengen in een lichting. Dit doet het netwerk door een aantal keer per jaar samen te komen, waarbij er genoeg tijd is elkaar te leren kennen. Anderzijds treedt een HYPE-lichting in contact met onder meer Europese instanties en de werkgevers van de leden zelf en verbreden ze hierdoor het netwerk. HYPE-leden zijn afkomstig uit verschillende geledingen van het Nederlands openbaar bestuur. Op deze manier faciliteert HYPE verbinding tussen de diverse overheidslagen.

Door het netwerk van de leden te vergroten, plukken zij daar tijdens de carrière de vruchten van. Zo kunnen zij bijvoorbeeld onderling carrièreadvies uitwisselen, of hun nieuwe contacten inzetten in hun werk. Het netwerken bevordert en stimuleert de HYPE-leden daarmee in hun werk en hun verdere ontwikkeling.