Jacobine van den Brink

Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de afdeling Publiekrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht ((Europees) subsidierecht, staatssteun, nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid en schaarse publieke rechten).

Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en begon een carrière in de wetenschap die heeft geresulteerd in een hoogleraarschap aan de UvA.

Naast haar universitaire taken is Jacobine lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht), voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en lid van verschillende redacties en (inter)nationale netwerken.

Jacobine en HYPE

De invloed vanuit de EU en het EU-recht op het Nederlandse recht fascineert Jacobine al vele jaren mateloos. Jacobine’s ervaring is dat juist in de praktijk zich op het snijvlak tussen het EU-recht en het Nederlandse (bestuurs)recht de meest interessante en complexe vraagstukken voordoen. Daar wil niet iedereen haar of zijn tanden inzetten. Vandaar ook dat ze het zo mooi vind dat er een netwerk bestaat van jonge ambtenaren die dat wel willen en werkzaam zijn op het snijvlak tussen de EU en de nationale rechtsorde, of dat nu als beleidsambtenaar is of als jurist. Jacobine is er trots op dat ze daaraan als lid van het Comité van Aanbeveling van HYPE een bijdrage mag leveren.