Ontwikkeling van vaardigheden

Het HYPE-netwerk geeft de leden de kans zich te ontwikkelen op het gebied van professionele vaardigheden en hun kennis over het Europese bestuur te vergroten.

Voor het HYPE-netwerk is het van belang dat de leden zich gedurende twee jaar kunnen ontwikkelen. Hierbij is het doel verschillende professionele vaardigheden te verbeteren en ontwikkelen die van pas komen bij het werken in een publieke organisatie, zowel binnen Nederland als daarbuiten. De leden kunnen deze vaardigheden het beste ontwikkelen als ze een brede kennis hebben van het werkveld: het Europese bestuur. Om zowel vaardigheden als kennis over het Europese bestuur te vergroten, is het belangrijk om bij iedere HYPE-activiteit goed na te gaan of dit voldoende aan bod komt.

Enerzijds is het van belang om meer kennis op te doen over de relatie tussen de verschillende overheidslagen, de publieke organisaties, de EU en de samenleving en wat hierbij komt kijken, zoals onderhandelingen, procedures, begrotingen en governance-structuren. Anderzijds moet er naast kennis, inhoudelijke werkbezoeken of bijeenkomsten, ook aandacht zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden, zoals: persoonlijk leiderschap, effectief communicatie, samenwerken, debatteren, onderhandelen of organiseren.

Het doel is om bij de HYPE-activiteiten de inhoud te combineren met de praktijk. Deze opgedane kennis en vaardigheden kunnen HYPE-leden vervolgens toepassen in hun dagelijkse werkzaamheden en binnen hun eigen organisatie.