HYPE vergroot jouw zichtbaarheid

Het HYPE-netwerk vergroot de betrokkenheid van jonge ambtenaren aan de Europese Unie en geeft hen meer zichtbaarheid.

Door de activiteiten van HYPE onder de aandacht brengen binnen het werkveld van de leden, goed contact te onderhouden met de alumni en vanuit HYPE nieuwe contacten op te doen – zowel binnen als buiten het HYPE-netwerk – vergroten de HYPE-leden hun zichtbaarheid als jonge ambtenaren die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de Europese Unie binnen hun werkveld.

De leden gebruiken deze vergrote zichtbaarheid om de stem van jonge mensen, zoals zijzelf, een prominentere plaats te laten nemen in hun werkveld en de samenleving, dat doorgaans gedomineerd wordt door stemmen van mensen van andere generaties.

Doordat de HYPE-leden gedurende twee jaar aan hun kennis en vaardigheden werken, zijn zij in staat een actieve rol te bekleden in het maatschappelijke debat over de EU en openbaar bestuur. HYPE is een springplank voor de leden en alumni om deel te nemen aan relevante evenementen en op deze manier de stem van jonge mensen te laten horen in het werkveld en daarbuiten.

Daarnaast gebruiken HYPE-leden hun zichtbaarheid ook om het belang van de betrokkenheid van jonge ambtenaren bij de Europese Unie uit te dragen. Het Europese werkveld is vooralsnog een vergrijsde werkomgeving. Door de kansen voor jonge mensen uit te lichten en HYPE als een aantrekkelijk netwerk te positioneren, inspireert dit andere jonge ambtenaren zich in dit werkveld te begeven.